1
Wpisz czy wybierz okres, w jakim wymagasz zakończyć reklamę, w relacji z czasu serwera z prowadzonej listy. Wpisz czy wybierz odpowiednią porę dnia, w jakiej zamierzasz rozpocząć reklamę, w relacje z czasu serwera z reguły rozwijanej. Wpisz tekst, który pragniesz wyświetlić za pomocą reklamy. Doskonała reklama nie jest duża do odczytania i korzysta prostego języka. Bycie najodpowiedniejszej